Het uurtarief is € 7,25 per uur. En ik hanteer openingstijden van 7:30-17:30. Dit is inclusief eten en drinken, behalve dieet en flesvoeding. Daarna naast betalen ouders ook gastouderbureaukosten dat zijn bemiddelingskosten/administratiekosten dit verschilt per gastouderbureau.

Op de website van het gastouderbureau kunt u deze kosten vinden. Ik werk niet met 1 specifieke gastouderbureau.
De keus van het gastouderbureau laat ik aan de ouders over.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag zijn ouders wel verplicht om via een gastouderbureau de opvang administratief te regelen.
Omdat ik opgenomen ben in het landelijke register kinderopvang heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van diverse zaken:

• uw inkomen en dat van uw partner;
• of uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat;
• of u werkt of een traject naar werk volgt.

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag.
Als pleegouder, adoptieouder, alleenstaande of gescheiden ouder komt u ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
Om de kinderopvangtoeslag aan te vragen moet u naar  www.toeslagen.nl  >  kinderopvangtoeslag


Landing Page Software